PHẦN 2 : ĐĂNG NHẬP

1.Yêu cầu

-Đề đăng nhập được vào phần mềm, người dùng phải có máy tính kết nối mạng Internet, trình duyệt Web (nên dùng Mozilla Firefox 18 trở lên).

-Nếu máy tính chưa cài đặt trình duyệt Mozilla Firefox có biểu tượng như sau: thì tải về và cài đặt theo địa chỉ sau: http://www.mozilla.org/vi/firefox/new/

-Tên đăng nhập, mật khẩu: Người dùng sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm, sau đó có thể đổi mật khẩu để đảm bảo chế độ bảo mật.

2.Đăng nhập

-Bước 1: Để đăng nhập vào phần mềm, người dùng mở trình duyệt Mozilla Firefox bằng cách tìm đến biểu tượng của trình duyệt có hình sau đó kích đúp (Double click) chuột (hoặc click chuột phải vào biểu tượng, chọn Open) để mở.

-Bước 2: Gõ chính xác đường dẫn của phần mềm vào thanh địa chỉ của trình duyệt, trong trường hợp này sẽ lấy ví dụ đường dẫn là: http://qa.eos.edu.vn (xem minh họa hình dưới).

Hình 1: Gõ đường dẫn của vào thanh địa chỉ của trình duyệt

-Bước 3: Sau khi gõ đường dẫn đăng nhập, màn hình hiển thị lên cửa sổ đăng nhập (minh họa hình dưới) người dùng sẽ gõ tên đăng nhập, mật khẩu và mã bảo vệ (các ký tự phía bên phải ô nhập) vào từng ô tương ứng.

Hình 2: Cửa sổ đăng nhập

-Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin tài khoản chọn nút . Đăng nhập thành công màn hình sẽ hiển thị ra giao điện tổng quan của Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục Mầm Non (minh họa  hình dưới).

Hình 3: Giao diện tổng quan của phần mềm